Potilasasiamies

Potilasasiamies on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi potilaana. Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiehen lakisääteiset tehtävät on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun terveydenhuollossa, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa sinua selvittämään ongelmaasi hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen, kantelun tai potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko hoidossasi tapahtunut hoitovahinko tai -virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.