Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennusluvanvaraisia hankkeita ovat myös mittavat korjaus- ja muutostyöt.

Toimi näin

Rakennuslupaa voit hakea sähköisesti http://www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä em. vaatimuksia.

Lupahakemukseen tarvitset nämä liitteet:

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (kauppakirjan tai vuokrasopimuksen kopio)
 • viemäri-ilmoitus kaava-alueella (viemäriverkoston toiminta-alueella)
 • jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi (viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella)
 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus (huom. rakennusoikeuslaskelma esitettävä)
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset (huom. maanpinta esitettävä tontin rajoille asti)
  • leikkauspiirustus (huom. rakenteiden u-arvot esitettävä)
 • ulkoväriselvitys värimalleineen
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella (huom. kaikki naapurikiinteistöjen omistajat)
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, korkeusasemasta ja perustamistavasta
 • energiaselvitys ja -todistus (yli 50 m2:n rakennukset, joissa kiinteä lämmitysjärjestelmä)

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.