Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Työnhakijan asiointi muuttuu toukokuun 2022 alusta alkaen. Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön samanaikaisesti työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa ja TE-toimistoissa.

Kesätyöt nuorille

Vesilahden kunta palkkaa kesätöihin ensisijaisesti vesilahtelaisia peruskoulun päättäviä nuoria, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta.
Jos vapaita kesätyöpaikkoja jää, voidaan työhön palkata myös muita vesilahtelaisia nuoria.

Kesätyöjaksot ovat Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukaisia työsuhteita, joiden tarkoituksena on nuoren tutustuminen työelämään kahden viikon ajan. Kesätyöjaksolta maksetaan vuonna 2022 kertakaikkisena palkkana 375 euroa.

Rekrytointi

Käytämme rekrytoinnissa valtakunnallista kuntarekry.fi-palvelua. Sähköiset työnhakulomakkeet helpottavat työnhakua ja nopeuttavat ja selkeyttävät hakemusten käsittelyä. Kuntarekry.fi -palvelussa voit jättää myös avoimen hakemuksen mm. ruoka- ja puhtauspalvelujen, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja liikunta- ja nuorisotoimen sijaisuuksia varten. Kesätyöpaikat Vesilahden kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika on…

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta pyritään järjestämään ihmisen kykyjen ja taitojen, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Sisältö ja rakenne suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työtoimintaa järjestetään yleensä kunnan eri toimipisteissä sekä eri yhdistyksissä avustavissa…

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistämistä edistävä monialainen Yhteispalvelu TYP TYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöverkosto, joka tarjoaa työllistämistä edistäviä palveluja työttömille. Asiakkaaksi ohjautuvat TE-toimiston, sosiaalipalvelujen ja Kelan asiakkaat, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat monialaista yhteispalvelua työllistymisensä tueksi. TYP-toimintaa määrittää laki…