Kesätyöt nuorille

Vesilahden kunta palkkaa kesätöihin ensisijaisesti vesilahtelaisia peruskoulun päättäviä nuoria, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta. Jos vapaita kesätyöpaikkoja jää, voidaan työhön palkata myös muita vesilahtelaisia nuoria.

Kesätyöjaksot ovat Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukaisia työsuhteita, joiden tarkoituksena on nuoren tutustuminen työelämään kahden viikon ajan. Kesätyöjaksolta maksetaan vuonna 2023 kertakaikkisena palkkana 390 euroa. Kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työsopimukset ja kesätyöntekijät saavat työtodistukset kesätyön päätyttyä. Työyksiköt perehdyttävät työntekijät työhön ja kesätyöntekijöille nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

Rekrytointi

Käytämme rekrytoinnissa valtakunnallista kuntarekry.fi-palvelua. Sähköiset työnhakulomakkeet helpottavat työnhakua ja nopeuttavat ja selkeyttävät hakemusten käsittelyä. Kuntarekry.fi -palvelussa voit jättää myös avoimen hakemuksen mm. ruoka- ja puhtauspalvelujen, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja liikunta- ja nuorisotoimen sijaisuuksia varten. Kesätyöpaikat Vesilahden kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika on…

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut 1.1.2023 alkaen Lempäälän kunta vastaa 1.1.2023 alkaen myös Vesilahden kunnan työllisyyspalveluista työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille. Työnhakijan työllisyyspalvelut työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai…