Yksityistien käytön periaatteet

Suomessa on yksityisteitä paljon enemmän kuin julkisesti omistettuja. Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnan osakkaat. Yksityistietä ei ole tarkoitettu kenen tahansa käyttöön, vaan tiekunnan osakkaille. Jalankulku ja pyöräily on toki sallittua tien omistuksesta ja ylläpidosta riippumatta. Tiekunnalla eli tieosakkaiden virallisella yhteenliittymällä on…

Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset (HUOM! Hakuaikaa jatkettu) Vesilahden kunta jakaa vuosittain avustusta oman kunnan yksityistierekisteriin merkityille ja yksityistielain 50§:n vaatiman ilmoituksen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tehneille tiekunnille kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Kunta päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (yksTL 84§) Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna…

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen asioissa sinua palvelee Lempäälän Vesi. Lempäälän vesi palvelee sinua vesi- ja viemärilaitoksen asioissa, Vesilahden asiakkaille on nyt omat sivut Vesilahden asiakkaat Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueet: Kirkonkylän toiminta-alue Narvan toiminta-alue Liitoskohtalausuntojen tilaaminen ja tietoja liittymismaksuista löytyy sivuilta Liittyminen…

Hulevedet

Hulevesiä ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet. Niiden hallintaan kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Taajamissa suuri osa maa-alasta on päällystetty vettä läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla ja betonilla, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan. Tämän vuoksi asemakaava-alueilla hulevedet…

Katujen kunnossa- ja puhtaanpito

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaa joko Ely-keskus tai kunta. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.  Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja kadun välisen rajan siisteydestä.