Rakentaminen

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyssä on ruuhkaa, joten hankkeiden ennakko-ohjauksen ja lupapäätösten valmisteluajat venyvät keväällä normaalia pidemmäksi. Pyrimme käsittelemään lupahakemukset saapumisjärjestyksessä ja perehtymään suunnitelmiin sekä antamaan ohjeistusta mahdollisimman pian sähköisen lupahakemuksen keskusteluikkunassa tai sähköpostissa, joissa hakija voi esittää rakennuslupamenettelyyn ja suunnitelma-asiakirjoihin liittyviä kysymyksiä.…

Rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Tästä syystä rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää. Ennakko-ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on, että lupahakemuksesi liitteineen voidaan jättää…

Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennustyön valvontavastuu jakautuu rakennusvalvontaviranomaiselle sekä rakennushankkeeseen ryhtyvälle eli luvanhakijalle. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä osaltaan huolehtia että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen nojalla säädettyjä määräyksiä ja asetuksia. Käytännössä rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennuslupaehtojen noudattamista ja tarvittaessa…

Rakennustyön suorittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeella on lainvoimainen lupa ja aloittamisen edellytykset on lupapäätöksen mukaisesti täytetty. Rakennustyön aloittamisen edellytykset määritellään lupapäätökseen rakennusvalvontaviranomaisen toimesta lupaehtoina. Lupapäätös kannattaa siis lukea hyvin läpi. Rakennustyön aloittamisen edellytyksenä on poikkeuksetta aina vaadittujen työnjohtajien nimeäminen,…

Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa myös rakennetun ympäristön valvontaa. Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Myös piha-alueet on…

Rakennusvalvonnan arkistopalvelu

Rakennusvalvonnan arkistosta voi tiedustella vanhoja rakennuslupa-asiakirjoja vuodesta 1965 lähtien. Pyrimme toimittamaan asiakirjat kahden viikon kuluessa tilauksesta. Asiakirjat toimitetaan A0 – A4 kokoisina. Asiakirjat toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon (14 vrk) kuluessa pyynnön esittämisestä. Poikkeuksellisten laajat ja vaikeasti löydettävät asiakirjapyynnöt käsitellään…

Yleisimmät kysytyt kysymykset

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa? Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti minkäänlaista vajaa ei saa rakentaa ilman lupaa. Tarvitaanko pääsuunnittelija? Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija tarvitaan aina. Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta? Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee…