Toimikunnat ja jaosto

Elinvoimatoimikunta Tehtävät: yrittämisen edistäminen, matkailu, asuminen, kuntamarkkinointi ja maaseudun kehittäminen Penttilä Harri, pj Graichen Anu, vpj Naskali Risto Simula Aino-Riikka Honkoliini Erkko, yrittäjä Lehtimäki Juha, yrittäjä kehitysjohtaja, sihteeri/esittelijä Pysyvät asiantuntijat, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus: Arvela Ari, valtuuston pj…

Keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii valtuuston asettama kunnan keskusvaalilautakunta. Jäsenet 2021-2025 Kulmala Heikki, pj Luukas Mari-Anne, vpj Niemi Jukka Teräs Markku Vaasvainio Marika

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, muusta opetuksesta, taiteen perusopetuksesta, kirjastopalveluista, kulttuuripalveluista, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kiinteistöjen hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Lisäksi lautakunta vastaa elinympäristön kehittämisestä, kaavoituksen toteuttamisesta, vesihuollosta, liikenneväylistä, viheralueista, virkistysalueista, ulkoilualueista ja aluepelastuslaitoksen toimialaan liittyvistä asioista.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomaisena.

Toimielinkokoukset

Vesilahden kunnan luottamustoimielinten esityslistat ja pöytäkirjat 1.8.2020 lähtien: Linkki asiakirjahakemistoon. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella Vesilahden kunnan kirjaamosta. Kokoukset vuonna 2023 Valtuusto (kokouspäivä maanantai, klo 18.30): 20.02.2023 20.03.2023 22.05.2023 19.06.2023 11.09.2023 09.10.2023 13.11.2023 11.12.2023 Hallitus (kokouspäivä maanantai, klo 18): 23.01.2023…

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kunnanhallitus

Vesilahden kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, ympäristöön ja maankäyttöön niin, että valtuuston hyväksymät päämäärät ja tavoitteet toteutuvat.