Asumisen visio 2025 -kysely

Kysely suoritettiin verkkosivuilla 13.-27.3.2019 some- ja lehti-ilmoitusmarkkinointia hyödyntämällä. Kyselyyn saimme 151 vastausta,. Vastaajista työikäisiä oli 109, eläkeläisiä 36 ja opiskelijoita 6. Asumisen osalta Vastaajista omistusasunnon valitsisi 80 %, vuokra-asunnon 17 % ja asumisoikeus tai vastaavan 3 %. Pieni asunto 51 – 75 m2…

Palaute

Voit antaa meille palautetta; kehitysehdotuksia, kritiikkiä tai kiitoksia monella eri tavalla.

Päätöksenteon seuraaminen

Kunnan päätöksentekoa voi seurata kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat liitteineen (pl rakennus- ja ympäristölautakunnan liitteet) ilmestyvät kunnan verkkosivuille ennen kokousta. Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia, ja niitä voi paikan päällä seurata kuka tahansa kunnallisesta päätöksenteosta kiinnostunut. Valtuuston…

Muutoksen hakeminen päätöksiin

Kuntalain mukaan kuntalaisella on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, kunnallisvalituksella tai hallintovalituksella.

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty. Vesilahden…

Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vanhusneuvosto.

Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vammaisneuvosto.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa omassa kunnassaan paikallisten nuorten etuja.