Suomi.fi palvelujen käyttö

Suomi.fi-palvelut ovat julkishallinnon organisaatioita sekä yksityissektoria varten luotuja digitaalisia palveluita. Katso opastusvideo Suomi.fi käyttöön (linkki Suomi.fi). Suomi.fi -Viestit – turvallista viestintää ajasta ja paikasta riippumatta Vesilahden kunta käyttää palveluissaan Suomi.fi Viestit -palvelua, jossa vahvaa tunnistautumista hyödyntäen voidaan turvallisesti asioida asiakkaan…

Saavutettavuus

Vesilahden kunnan sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen.

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkiston tarkoitus on tallentaa paikallista kulttuuriperinnettä ja toimia tallennetun tiedon välittäjänä.

Toimikunnat ja jaosto

Elinvoimatoimikunta Tehtävät: yrittämisen edistäminen, matkailu, asuminen, kuntamarkkinointi ja maaseudun kehittäminen Penttilä Harri, pj Graichen Anu, vpj Naskali Risto Simula Aino-Riikka Honkoliini Erkko, yrittäjä Lehtimäki Juha, yrittäjä kehitysjohtaja, sihteeri/esittelijä Pysyvät asiantuntijat, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus: Arvela Ari, valtuuston pj…

Keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii valtuuston asettama kunnan keskusvaalilautakunta. Jäsenet 2021-2025 Kulmala Heikki, pj Luukas Mari-Anne, vpj Niemi Jukka Teräs Markku Vaasvainio Marika

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, muusta opetuksesta, taiteen perusopetuksesta, kirjastopalveluista, kulttuuripalveluista, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä.