Tampereen kaupunkiseudun asukaskyselyn tulokset julki – Vesilahdessa seudun tyytyväisimmät asukkaat

Tampereen kaupunkiseudun suuri asukaskysely toteutettiin 1.12.2022-8.1.2023 verkkokyselynä. Kysely keräsi yli 5000 vastausta. Tampereen kaupunkiseudun asukastyytyväisyys on varsin hyvä; arvosanan 9 tai 10 antaa asuinalueelleen 50,2 % vastaajista. Asuinalueiden vahvuuksia ovat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet ja koettu turvallisuus. Vesilahtea kuvailtiin kyselyssä rauhalliseksi, luonnonläheiseksi ja turvalliseksi paikaksi asua.

Ämmänhaudanmäki

Ämmänhaudanmäki on Vesilahden Kirkonkylässä sijaitseva asuinalue. Alueen viimeiset tontit luovutetaan vuoden 2022 aikana.

Asumisen visio 2025 -kysely

Kysely suoritettiin verkkosivuilla 13.-27.3.2019 some- ja lehti-ilmoitusmarkkinointia hyödyntämällä. Kyselyyn saimme 151 vastausta,. Vastaajista työikäisiä oli 109, eläkeläisiä 36 ja opiskelijoita 6. Asumisen osalta Vastaajista omistusasunnon valitsisi 80 %, vuokra-asunnon 17 % ja asumisoikeus tai vastaavan 3 %. Pieni asunto 51 – 75 m2…

Monimuotoisempi asuminen mahdolliseksi myös Vesilahdessa

Kirkonkylän palvelukeskusalue Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Vesilahden kaupallisen keskuksen alueesta toimivampi ja viihtyisämpi kokonaisuus, jossa turvalliset liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet ja sijoittuminen valtakunnalliselle maisema-alueelle on huomioitu. Asemakaavan muutoksella myös päivitetään alueelle osoitettuja käyttötarkoituksia vastaamaan nykytilannetta sekä parannetaan rakentamattomien alueiden toteutumisedellytyksiä.…

Narva

Narvan alueen vapaat rivitalotontit: Parkkarintie 8, Tontti 35/2 pinta-ala 3.754 m2 rakennusoikeus e=0,20 sallittu kerrosluku 1/2 r II (kaksi, ½ kellaria) hinta 70 €/ rakennusoikeus-m2 Karholantie 18, Tontti 36/3 pinta-ala 1.973 m2 rakennusoikeus e=0,25 sallittu kerrosluku I (yksi) hinta 70…

Kirkonkylä

Ennakkomarkkinoinnissa Kirkonkylän Palvelukeskusalue Kaskitie, kortteli 152 Tontti 5, pinta-ala 3015 m2, rakennusoikeus 753 km2 Tontti 6, pinta-ala 4052 m2, rakennusoikeus 1013 km2 Huhtatie, kortteli 152 Tontti 7, pinta-ala 3687 m2, rakennusoikeus 748 km2 Tontti 8, pinta-ala 2036 m2, rakennusoikeus 713…

Omakotitonttien luovutus

Omakotitonttien luovutusperusteet ja -tavat:  1.    Omakotitonttien luovutusperusteet Omakotitontti tulee varata kirjallisesti varauslomaketta käyttäen. Yksityishenkilön varaus on ruokakuntakohtainen ja varaajalla saa kerralla olla vain yksi kunnan omakotitontti varauksessa. Tontin varausaika on kolme (3) kuukautta. Varausaikaa voidaan jatkaa kolmella (3) kuukaudella, mikäli…