Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta


Pirkanmaan ELY-keskus (Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue) hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen tilalle Tannin kallioalue 922-896-1-1. Tannin kallioalue sijaitsee Punkalaitumentien varrella (os. Punkalaitumentie 146). Alueella on ollut aikaisemmin kalliokiviaineksen ottotoimintaa.

Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus

Hakemusasiakirjat ovat tämän sivuston liitteissä. Lisäksi hakemusasiakirjat ovat 11.3.-10.4.2019 välisen ajan nähtävänä Vesilahden kunnan teknisessä toimistossa (os. Kestintie 3, Narva) sen aukioloaikana. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 10.4.2019 osoitteeseen: Vesilahden kunta, ympäristönsuojelu, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköpostiosoitteeseen: vesilahdenkunta@vesilahti.fi.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Elina Laukkanen, p. 040 133 7257, elina.laukkanen@lempaala.fi

Vesilahti 11.3.2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta