Harjulan rannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolo


Kunnanhallitus on 10.6.2019 § 155 päättänyt asettaa julkisesti nähtäville Harjulan rannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen.

Kaava-aineisto on nähtävillä 27.6.- 29.7.2019 välisen ajan Vesilahden kirjastossa, osoitteessa Huhtatie 7, 37470 Vesilahti, johtuen kunnanviraston kesäsulusta, sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa: https://www.vesilahti.fi/asuminen-jaymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vesilahden kunnan Koskenkylässä Harjulan seurantalon pohjoispuolella. Harjulan rannan asemakaavamuutos koskee Vesilahden Koskenkylän erillispientalojen korttelia 6 ja lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella kumoutuu erillispientalojen kortteli 6. Asemakaavan muutoksella muodostuvat lähivirkistysalue (VL-1), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä venevalkama (LV).

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus asemakaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana. Pyydämme toimittamaan mahdolliset muistutukset ja lausunnot viimeistään 29.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI.

Kunnanhallitus

Kuulutus