Eduskuntavaalit 2019


Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 Vesilahden kunta on jaettu kunnanvaltuuston 26.4.1999 tekemällä päätöksellä 3 äänestysalueeseen.

Äänioikeus

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat Vesilahden kunnassa

Äänestysalue Äänestyspaikka
Kirkonkylä Yhtenäiskoulu, Koulutie 2
Narva Narvan koulu / Monitoimitalo Kestintie 2
Ylämäki Ylämäen koulu Koulumäentie 30

Vaalipäivän äänestys toimitetaan kello 9.00 – 20.00 jokaisessa äänestyspaikassa. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 3.4.-9.4.2019.

Vesilahden kunnan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat Vesilahden kirjasto Lähde ja kunnan tekninen toimisto Narvassa.

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Vesilahden kirjasto Lähde, Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

keskiviikko 3.4.2019 klo 10-18
torstai 4.4.2019 klo 10-18
perjantai 5.4.2019 klo 10-18
lauantai 6.4.2019 klo 10-14
sunnuntai 7.4.2019 klo 10-14
maanantai 8.4.2019 klo 10-18
tiistai 9.4.2019 klo 10-18

Kunnan tekninen toimisto, Kestintie 3, 37370 Vesilahti

keskiviikko 3.4.2019 klo 9-19
torstai 4.4.2019 klo 9-19

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunnalle puh. 03 – 5652 7500 viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00.

Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.

Vesilahdessa 13.3.2019
VESILAHDEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA