Ruoka- ja puhtauspalvelut

Vesilahden kunnassa terveyttä- ja hyvinvointia edistävät ruoka- ja puhtauspalvelut tuotetaan omana toimintana alan ammattilaisten voimin.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä ja tukevia, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ruokapalveluja. Ruokapalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Ruokapalvelut tuottaa päivittäin aterian lähes joka neljännelle Vesilahden kunnan asukkaalle. Valtaosa asiakkaista on lapsia ja nuoria kouluissa ja päiväkodeissa. Käytössämme on monipuolinen ravitsemussuositusten mukainen ruokalista. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan ja edistetään noudattamalla mm. ravitsemussuosituksia, varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta, kouluruokailusuositusta sekä ikääntyneiden ravitsemussuosituksia.

 

Kestävä kehitys otetaan huomioon koko palvelutuotantoketjumme alusta ketjun loppuun. Teemme vastuullisia hankintoja ja ennaltaehkäisemme syntyvän jätteen määrää. Käytössämme on nykyaikaiset työmenetelmät, koneet- ja laitteet. Ruokapalveluissa käytössämme on tuotannonohjausjärjestelmä, jonka avulla pystymme optimoimaan valmistettavan ruuan määrät. Lisäksi ruokapalvelun ammattilaiset seuraavat päivittäin ruuan määriä. Henkilöstömme toimii tehostetuin keinoin biojätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Pesuaineissa tullaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän luontoystävällisempiä aineita.

Osallistamme asiakkaitamme muun muassa mieliruokaviikon järjestämisessä. Näin eri asiakasryhmät voivat esittää mieliruokiaan, jotka toteutamme toiveiden mukaisesti asakasryhmittäin eri viikoilla. Lisäksi asiakaslähtöisyyttä ylläpidetään erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden ja niissä esille tulevien asioiden avulla. Ruuan valmistuksessa käytämme vain kotimaista naudan-, sian- ja broilerin lihaa.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut tuottavat palvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Puhtauspalvelut toimivat kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Puhtauspalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen mm. terveysaseman, palvelutalon, koulujen ja päiväkotien sekä muutamien pienempien kohteiden puhtaudesta.

Tehokkaat tuotantovälineet, tuotantoprosessien toimivuus ja kustannustietoisuus takaavat sen, että Vesilahden kunnan palvelut ovat laadukkaita ja edullisia.

 

Hankinnat

Ruoka- ja puhtauspalvelujen seudulliset kilpailutukset hoitaa Kuntien Hankintaorganisaatio (KuHa Oy) yhdessä seudullisten asiantuntijaryhmien kanssa. Elintarvikehankintojen kilpailutuksessa huomioidaan mm. ravitsemussuositukset, jotka ohjaavat päivittäistä ruokapalvelutoimintaamme.