Laadunvalvonta

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmän avulla elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oiva-raportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

Ruoan laatu on yksi tärkeä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Kaikissa ruokapalvelupisteissä on omavalvontasuunnitelmat, jotka ohjaavat toimintaamme. Omavalvontaohjelmaa noudattaen varmistamme ateriatuotteiden turvallisuuden, aina asiakkaan lautaselle saakka. Toimimme puhtaissa ja hygienisessä toimintaympäristössä.

Puhtauspalveluiden teknisen laadun arvioinnissa sovelletaan SFS 5994 INSTA 800 standardin silmämääräisen tarkastuksen ja mittauslaitteilla tehtävän tarkastuksen pääperiaatteita.