Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Jäsenet 2021-2025

Kantola Kristiina, pj

Ala-Orvola Mikko, vpj

Uusi-Erkkilä Pertti

Vaasvainio Marika