Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, muusta opetuksesta, taiteen perusopetuksesta, kirjastopalveluista, kulttuuripalveluista, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä.

Sivistyslautakunnan tehtävänä on

  1. hyväksyä kuntakohtaiset esiopetuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat sekä varhaiskasvatussuunnitelma
  2. päättää esi- ja peruskoulun oppilaiden oppilaaksiottoalueista sekä oppilaiden ottamisen ja koulukuljetusten järjestämisen perusteista
  3. hyväksyä koulukohtaiset resurssit kouluille
  4. myöntää liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuuritoimen vuosittaiset toiminta-avustukset
  5. hyväksyä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen linjaukset
  6. hyväksyä koulukohtaiset esiopetuksen, perusopetuksen, sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmat sekä koulujen lukuvuosisuunnitelmat
  7. hyväksyä koulujen järjestyssäännöt
  8. seurata ja arvioida toisen asteen ammatillisen, lukion ja Pirkan Opiston koulutuksen sekä taiteen perusopetuksen koulutuspaikkojen soveltuvuutta ja riittävyyttä sekä
  9. päättää toimialaansa kuuluvista maksuista, vuokrista ja käyttökorvauksista, ellei päätöksentekoa ole siirretty viranhaltijalle.
Vesilahden kirjasto Lähde ”Tieto-Tunne” -ryijy, suunnittelija tekstiilitaiteilija Jukka Vesterinen, kutoja Reija Nylund.