Kuntavaalit 13.6.2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vesilahden yhtenäiskoulu, Koulutie 2
Narvan koulu / Monitoimitalo, Kestintie 2
Ylämäen koulu, Koulumäentie 30

Vaalipäivänä sunnuntaina 13.6.2021 äänestys toimitetaan kello 9.00 – 20.00 jokaisessa äänestyspaikassa.  Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi tiedustella myös maistraateista.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021.

Ennakkoäänestyspaikat Vesilahdessa:

Kirkonkylä:
Vesilahden kirjasto Lähde
, Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

keskiviikko 26.5.2021 klo 10-18
torstai 27.5.2021 klo 10-18
perjantai 28.5.2021 klo 10-18
lauantai 29.5.2021 klo 10-14
keskiviikko 2.6.2021 klo 10-18
torstai 3.6.2021 klo 10-18
perjantai 4.6.2021 klo 10-18
lauantai 5.6.2021 klo 10-18

Narva:
Narvan koulu, teknisen työn luokka
, Kestintie 2, 37370 Vesilahti

sunnuntai 30.5.2021 klo 10-14
maanantai 31.5.2021 klo 10-14
tiistai 1.6.2021 klo 10-14
sunnuntai 6.6.2021 klo 10-14
maanantai 7.6.2021 klo 10-14
tiistai 8.6.2021 klo 10-14

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunnalle puh. 050 471 1559 viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00.

Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Kati Paunonen, puh. 044 431 4835.