Eduskuntavaalit 14.4.2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9-20.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vesilahden yhtenäiskoulu, Koulutie 2
Narvan koulu / Monitoimitalo, Kestintie 2
Ylämäen koulu, Koulumäentie 30

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019.

Ennakkoäänestyspaikat:

Kirkonkylä:
Vesilahden kirjasto Lähde
, Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

keskiviikko 03.04.2019 klo 10-18
torstai 04.04.2019 klo 10-18
perjantai 05.04.2019 klo 10-18
lauantai 06.04.2019 klo 10-14
sunnuntai 07.04.2019 klo 10-14
maanantai 08.04.2019 klo 10-18
tiistai 09.04.2019 klo 10-18

Narva:
Kunnan Tekninen toimisto
, Kestintie 3, 37370 Vesilahti

keskiviikko 03.04.2019 klo 09-19
torstai 04.04.2019 klo 09-19

Laitosäänestys suoritetaan Vesilahden terveysasemalla.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunnalle puh. 03 – 5652 7500 viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00.

Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.