Kunnan johto

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja ja talousjohtaja muodostavat kunnan johtoryhmän, joka työskentelee Vesilahden kuntastrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja kunnanjohtaja toimii johtoryhmän kokouksissa puheenjohtajana.