Sivistystoimen visio 2025

Sivistystoimen visio on jatkumo kuntastrategiasta kehittämissuunnitelmaan, visio mitä kohti halutaan mennä ja mitä tavoitellaan. Visiossa on kuvattu, miten olemme rakentava osa kuntaa, miten tuemme identiteetin kasvua vesilahtelaisuuteen, miten saamme ihmisten resurssit käyttöön, mitä ovat keskeiset haasteet sekä miten tuemme kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Visio hyväksyttiin tammikuun 2019 sivistyslautakunnassa. Nyt alkaa vision jalkauttamistyö pedagogisten ohjausryhmien ja yksiköiden kehittämistiimien kautta. Lapsiperheitä pyritään palvelemaan jatkossa paremmin monin tavoin, kuten mm. näille kunnan verkkosivuille kevään aikana rakennettavalla palvelutarjottimella, jossa näkyy eri tahojen tarjoamat kerhot, kohtaamispaikat ja palvelut lapsiperheille.