Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman vuosille 2018–2030 on osa Vesilahden kuntastrategiaa ja tukee luontevasti sen toteuttamista. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen ovat keinoja tavoitella hyvinvoivaa ja elinvoimaista kuntaa.

Vesilahden kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen saanut vahvan tuen

Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymään kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaan vuosille 2018–2030 on kirjattu 14 toimenpidettä.

Vesilahden kunnan strategian mukaan kunnan roolina on luoda hyvät edellytykset monipuoliseen liikuntaan. Kävelyä ja pyöräilyä halutaan lisätä erityisesti arkisena hyötyliikuntana työ- ja koulumatkoilla. Kunnan hyvinvointiryhmä raportoi ohjelman etenemisestä kunnanhallitukselle vuosittain.

Hyvinvointi ja terveys tärkeimpänä teemana

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa on neljä teemaa, jotka ovat hyvinvointi ja terveys, koulumatkojen terveellisyys ja turvallisuus, kulttuuri ja matkailu sekä infra. Hyvinvointi ja terveys on tärkein teema, sillä kävely ja pyöräily ovat lähes kaikkien saavutettavissa olevia liikuntamuotoja ja liikunnan hyödyt sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle ovat kiistattomat. Liikuntatutkimusten mukaan merkittävä osa suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi, mikä aiheuttaa terveysongelmia ja sitä kautta kustannuksia.

Lisää koulumatkoja kävellen ja pyöräillen

Koulumatkojen terveellisyys ja turvallisuus on valittu teemaksi, koska vesilahtelaiset koululaiset kävelevät ja pyöräilevät koulumatkojaan vähemmän kuin muut Tampereen kaupunkiseudun koululaiset. Tämä selittyy osittain pitkillä etäisyyksillä, mutta lapset matkaavat myös hyvin lyhyitä matkoja henkilöauton kyydissä. Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Päämääränä on, että koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reittien vaarallisuuden vuoksi, vaan lyhyet koulumatkat olisivat käveltävissä tai pyöräiltävissä. Tämä edellyttää parannuksia liikennejärjestelyihin.

Vesilahti pyörämatkailun kohteeksi

Vesilahden ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja kauniit maisemat tekevät siitä kiinnostavan pyöräilykohteen. Tavoitteena on houkutella pyörämatkailijoita niin Tampereen seudulta, muualta Suomesta kuin kansainvälisestikin. Kävely- ja pyöräilypakettien tuotteistamista ja yhteismarkkinointia on tarkoitus kehittää. Tampereen seudun Pyhäjärvireitti (www.jarvienreitit.fi) on herättänyt jo laajasti huomiota ympäri maata ja reitin kehittäminen erityisesti palveluiden osalta on tärkeää.

Lisätietoa reitistä löytyy myös:
Järvien Reitit – Pyhä-Näsi | Facebook
Järvien Reitit – Pyhä-Näsi (@jarvienreitit_pyhanasi) • Instagram-kuvat ja -videot

Infraa parannetaan askel askeleelta

Kehittämisohjelmassa on listattu toimenpiteitä, joilla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn ympäristöä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ensimmäiset toimenpiteet on jo aloitettu, esimerkiksi välillä Lempäälä-Vesilahti piennarta on jo levitetty ja koulujen lähiympäristöjen saattoliikenteen liikennejärjestelyiden parantamista on lähdetty selvittämään.

Vesilahden kunta sai Liikenneviraston tukea kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman laatimiseen. Hanke tukee Tampereen kaupunkiseudun tavoitetta, jonka mukaan Tampereen kaupunkiseutu on kestävän liikkumisen esimerkkialue Suomessa vuonna 2030.