Hyvinvointisuunnitelma ja­ -kertomus

Vesilahden kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2021 raportoi valtuustokauden aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet ja saavutetut tulokset. Valtuustokaudelle 2021-2024 tekeillä oleva laaja hyvinvointisuunnitelma määrittelee kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet seuraavalle valtuustokaudelle sekä vuosittaiselle seurannalle.

Yleisesti kunnan tehtävänä on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa hyvinvoinnin taustatekijöitä, kuten koulutusmahdollisuuksia, elinoloja, työoloja ja palveluiden toimivuutta. Näin toimien yksilön ja yhteisöjen mahdollisuus edistää omaa ja lähiympäristönsä terveyttä paranevat. Hyvinvointi on siten yksilökokemuksen lisäksi yhteisötason asia.

Hyvinvointi koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Hyvinvointityöryhmä koordinoi laajaa yhteistyötä

Vesilahdessa toimii kunnanhallituksen nimeämä hyvinvointityöryhmä, joka koordinoi hyvinvoinnin edistämistä kunnassa. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan toimijat ja työntekijät yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointityöryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen ja raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointityöryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Alamäki Olli
hyvinvointikoordinaattori

Mäki Anne
varhaiskasvatusjohtaja

Paunonen Kati
hallintojohtaja

Lahtinen Marko
vt. sivistysjohtaja

Jalonen Piritta
työllisyyskoordinaattori

Haapaniemi Timo
kehitysjohtaja

Harri Vierikka
kunnaninsinööri

Kivijärvi Jaakko
yhteistoiminta-alue

Kohonen Aki
vs. talousjohtaja