Hyvinvointisuunnitelma ja­ -kertomus

Vesilahden kunnan laaja hyvinvointikertomus 2018 - 2021 määrittelee kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet valtuustokaudelle.

Yleisesti kunnan tehtävänä on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa hyvinvoinnin taustatekijöitä, kuten koulutusmahdollisuuksia, elinoloja, työoloja ja palveluiden toimivuutta. Näin toimien yksilön ja yhteisöjen mahdollisuus edistää omaa ja lähiympäristönsä terveyttä paranevat. Hyvinvointi on siten yksilökokemuksen lisäksi yhteisötason asia.

Hyvinvointi koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Hyvinvointityöryhmä koordinoi laajaa yhteistyötä

Vesilahdessa toimii kunnanhallituksen nimeämä hyvinvointityöryhmä, joka koordinoi hyvinvoinnin edistämistä kunnassa. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan toimijat ja työntekijät yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointityöryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen ja raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointityöryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Mäki Anne

varhaiskasvatusjohtaja

Alamäki Olli
hyvinvointikoordinaattori

Hirvonen Tuomas
kunnanjohtaja

Paunonen Kati
hallintojohtaja

Seppänen Mika
sivistysjohtaja

Jokinen Piia
vs. siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Jalonen Piritta
työllisyyskoordinaattori

Haapaniemi Timo
kehitysjohtaja

Harri Vierikka
kunnaninsinööri

Kytölä Anne
yhteistoiminta-alue