Saavutettavuus

Vesilahden kunnan sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen.

Haluamme kehittää verkkosivujen käytettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä, jotta sivuista on hyötyä kaikenlaisille käyttäjille kaikissa tilanteissa toimintarajoitteista huolimatta. Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia.

Linkki: Anna palautetta