Oikeusapu ja edunvalvonta

Oikeusapu

Oikeusaputoimisto on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapupalvelujen tarjoaminen ja holhoustoimen yleisen edunvalvonnan järjestäminen. Oikeusaputoimiston palveluja voivat käyttää kaikki oikeudellista apua tarvitsevat yksityishenkilöt, jotka tulojensa ja varallisuutensa perusteella ovat oikeutettuja julkiseen oikeusapuun asuinpaikasta riippumatta.

Vesilahtelaisia palvelee Tampereella Pirkanmaan oikeusaputoimisto. Pirkanmaan oikeusaputoimiston Tampereen toimipaikalla on vastaanotto mm. Lempäälässä ja Nokialla.

Pirkanmaan sovittelutoimisto tarjoaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluja.

Oikeusapuneuvontaa saa myös valtakunnallisesta chat palvelusta.

Edunvalvonta

Itselleen voi saada edunvalvojan, jos huomaa oman tilanteensa heikentyneen niin, että edunvalvojan tuki ja apu on tarpeen. Edunvalvojaa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus maistraatille.

Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi omaisuuden hoito.

Edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että hänen päämiehensä saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvojaa haettaessa täytetään hakemus, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Maistraatti kuulee aina henkilöä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Pirkanmaan oikeusaputoimisto huolehtii Vesilahden kunnan asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.