Arkisto

Vesilahden kunnan keskusarkiston tehtävänä on huolehtia kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja arkistossa olevan aineiston tietopalvelusta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä saa tutkittavaksi kunnanvirastolla. Asiakirjoja lainataan vain viranomaiskäyttöön.

Toimi näin

Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt tehdään ensisijaisesti kirjallisesti ja osoitetaan kunnan kirjaamoon. Pyynnön voi tehdä myös puhelimitse.