Koronaepidemia

Tätä sivua on päivitetty viimeksi: 14.4.2021.

Ajantasaiset koronaohjeet löytyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sivuilta osoitteesta Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi).

Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset löydät Aluehallintoviraston sivuilta.

Kokoontumisrajoitukset

Kunta noudattaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia toiminnassaan ja ottaa huomioon PSHP:n seudulliset linjaukset.

  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan 30.4.2021 asti. Osallistujamäärä rajoitetaan kuuteen (6) henkilöön.
  • Yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi 30.4.2021 asti.
  • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta on mahdollista 19.4.2021 alkaen OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla, mukaan lukien 10 henkilön ryhmäkokoa soveltamalla.
  • Yli 12-vuotiaiden (2007 syntyneet ja vanhemmat) lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (enemmän kuin yksi henkilö) sisätiloissa on tauolla 30.4.2021 asti.
  • Aikuisten ryhmäliikunta on suositeltu pidettäväksi tauolla toistaiseksi. Muu aikuisten ryhmäharrastustoiminta on suljettu sisätiloissa ajalla 30.4.2021 asti ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä.

Vesilahden terveyspalvelut

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja Vesilahden kunnan rokotustilanteesta löytyy yhteistoiminta-alueen verkkosivuilta: Vesilahden terveyspalvelut.

Maskisuositus

Katso tämän hetken ohjeistus maskien käytöstä: Maskiohjeistus. Kunnan palveluita käytettäessä suositellaan maskin käyttöä.

Katso tämän hetken ohjeistus maskien käytöstä julkisessa liikenteessä: Nysse.fi -maskiohjeistus.

Vesilahden kunnassa jaetaan maskeja vähävaraisille. Maskeja jaetaan tiistaisin ja torstaisin klo 9.30 – 10.30 vanhalta paloasemalta (os. Rautialantie 209, Vesilahti) ja satunnaisesti muista toimipisteistä.

Kirjasto

Kirjastopalvelut ovat käytössä rajoitetusti vain lainaustoimintaa varten 30.4.2021 asti. Muu oleskelu kirjaston tiloissa on kielletty.

Kirjaston aukioloajat ja muut ajankohtaiset tiedot löydät kirjaston sivuilta, Kirjasto Lähde.

Kuntosali ja liikuntasalit

Vesilahden kunnan sisäliikuntatilat ja kuntosali ovat toistaiseksi suljettuna. Peruuntuneet salivuorot ja kuntosalin käyttökatko hyvitetään asiakkaille (hyvitysaika 6kk). Kunnan kuntosalin käyttöä ei rajoiteta niiltä nuorilta urheilijoilla, joille on myönnetty kuntosalin maksuton käyttöoikeus.

Kunnan vuokraamat tilat

Kunnan vuokraamien tilojen osalta noudatetaan voimassaolevia henkilömäärärajoituksia.

Kunnanvirasto

Kunnanvirasto palvelee vain ajanvarauksella.

Nuorisopalvelut

Nuorisotila on toistaiseksi suljettuna. Tästä poikkeuksena lääkinnällinen / vastaava kuntouttava toiminta. Kaikessa toiminnassa noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita. Lisätietoa nuorisopalveluista: Nuorisopalvelut.

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus

Pirkan Opisto ja käsityökoulu Näpsä tiedottavat itse omien toimintojensa rajoituksista.

Tiedottaminen

Vesilahden kunnan osalta tiedottamisesta vastaavat johtoryhmä ja terveyspalveluiden osalta Pirkkalan kunta. Välitämme Pirkkalan viestit myös Vesilahden kunnan viestintäkanavien kautta. Vesilahden kunta tiedottaa Korona-virustilanteesta kunnan verkkosivujen (www.vesilahti.fi) kautta tarvittaessa.

Koulut ja päiväkodit

Esi- ja perusopetus

Opetuksen järjestelyissä noudatetaan THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia esim. opetusjärjestelyihin, koulukuljetuksiin sekä ruokailuihin liittyen. Tarvittaessa muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään koulupäivän aikana.

Perusopetuksessa oppilas on oppivelvollinen ja hänen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua perusopetuslakiin tai tartuntatautilakiin. Kouluun ei saa tulla sairaana.

Lasten poissaolojen osalta noudatamme PSHP:n ajantasaista ohjeistusta. Tämän hetkiset PSHP:n suositukset löytyvät PSHP:n verkkosivuilta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee kasvomaskin käyttöä peruskouluissa yli 12-vuotiaille lapsille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat).

Poissaolo ja perusopetuslaki

Oppilailla on perustuslaissa turvattu yhdenvertainen oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).

Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja hakemus tulee perustella

Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä siten, että oppilaiden oikeus saada perusopetusta otetaan huomioon.

Sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen.

Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti huomioiden heidän etunsa ja yksilölliset tilanteensa.

Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä hyvä yhteistyö ja pyrkimys yhteisen näkemyksen löytymiseen kotien kanssa on erityisen tärkeää. Luvattomasta poissaolosta tulee ilmoittaa huoltajalle. Poissaoloihin liittyvistä käytänteistä ja niiden perusteista tiedotetaan huoltajille.

Pandemiatilanteessa huomioon otetaan lisäksi seuraavat:

Sairaus sekä oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.

Tarvittaessa opetuksen järjestäjä voi poissaolon perusteiden arvioimiseksi edellyttää huoltajaa toimittamaan riittävän selvityksen, kuten lääkärintodistuksen, lapsen kuulumisesta riskiryhmään.

Koulu ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja lapsen perheenjäsenen terveydentilasta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut toimivat normaalisti. Toiminnassa otetaan huomioon THL:n ja OKM:n ohjeistukset esim. ruokailujen sekä ulkoilun porrastuksesta.