Vesilahden kunnan rakennusjärjestysluonnos nähtävillä

Vesilahden kunnan rakennusjärjestysluonnos nähtävillä

Vesilahden kunnan rakennusjärjestystä uudistetaan vuosien 2017 – 2020 aikana. Tavoitteena on saa-da uudistettu rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2020.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt rakennusjärjestysluonnoksen 11.12.2018 § 91. Luonnos on nähtävillä 7.1. - 8.2.2019 välisen ajan Vesilahden teknisessä toimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva sekä kunnan Internet-sivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusjarjestys/rakennusjarjestyksen-uudistaminen/

Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset, yhdistykset ja muut osalliset voivat esittää mielipiteitään rakennusjärjestysluonnoksesta kirjallisesti. Mahdolliset rakennusjärjestysluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteella: Vesilahden kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI tai sähköpostilla osoitteeseen vesilahdenkunta@vesilahti.fi.

Lisätietoja asiassa tarvittaessa rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä puhelin 0500 331 046 tai sähkö-posti satu.uusi-erkkila@vesilahti.fi

Vesilahti 7.1.2019
Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta