Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 Vesilahden kunta on jaettu kunnanvaltuuston 26.4.1999 tekemällä päätöksellä 3 äänestysalueeseen. Äänioikeus Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. Äänestysalueet ja äänestyspaikat Vesilahden kunnassa Äänestysalue Äänestyspaikka Kirkonkylä Yhtenäiskoulu, Koulutie…

Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta

Pirkanmaan ELY-keskus (Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue) hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen tilalle Tannin kallioalue 922-896-1-1. Tannin kallioalue sijaitsee Punkalaitumentien varrella (os. Punkalaitumentie 146). Alueella on ollut aikaisemmin kalliokiviaineksen ottotoimintaa. Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus Hakemusasiakirjat ovat…

Asemakaavoituskuulutus

https://www.vesilahti.fi/wp-content/uploads/2019/02/Kuulutus_luonnos-1.pdf