RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA

Vesilahden kunta hakee uutta rakennustarkastajaa. Rekrytointiprosessin ajan Lempäälän kunnan rakennusvalvonta hoitaa Vesilahden rakennusvalvonnan lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyn (ei suunnittelutarve- tai poikkeamishakemuksia) alkaen 30.9.2019. Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt jätetään sähköisen asiointipalvelun www.Lupapiste.fi kautta. Lupakäsittelyyn liittyvä asiointi ja neuvonta tehdään Lempäälästä käsin. Asiakaspalvelun…

Vesilahden kunnanhallitus päätti aloittaa selvitystyön sote-palveluiden vaihtoehtoisista järjestämistavoista

Vesilahden kunnanhallitus on 16.9.2019 päättänyt aloittaa selvitystyön sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Selvitystyön aloittamisella ei ole välittömiä vaikutuksia kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintoihin. Selvityksen on tarkoitus tuottaa kunnalle tietoa siitä, onko olemassa vaihtoehtoisia laadukkaita, tuottavia ja kustannusnousua hillitseviä tapoja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Selvitystyö itsessään ei johda mihinkään muutoksiin nykyisissä sote-palveluissa. Selvitystyön jälkeen asia palautuu kunnanhallituksen käsittelyyn.

Avoin yleisötilaisuus: Pyhäjärven säännöstely sekä vireillä oleva säännöstelyluvan muutos

Pyhäjärven säännöstely sekä vireillä oleva säännöstelyluvan muutos ovat esillä avoimessa yleisötilaisuudessa 7. lokakuuta. Pirkanmaan ELY-keskus järjestää yleisötilaisuuden, jossa käsitellään Pyhäjärven säännöstelyä ja vedenkorkeuksia. Tilaisuus pidetään Pirkkalassa Nuolialan koululla (Kouluportinkuja 5) maanantaina 7.10. klo 16.00 alkaen. Pirkkalan kunta tarjoaa kahvit klo…

Vesilahden kunnan neuvotteluesitys Juupajoen kunnalle ja Mänttä-Vilppulan kaupungille Vesilahden kunnan mahdollisesta liittymisestä ao. kuntien muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen

Tiedote 12.9.2019 Vesilahden kunnan kunnanhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan selvityksen aloittamista kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden uudelleenorganisoinnista. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhoitopalveluista vastaa Vesilahden ja Pirkkalan muodostama yhteistoiminta-alue. ”Vesilahden kunnan on syytä kartoittaa, onko olemassa vielä vaihtoehtoisia tapoja, joilla se voisi järjestää…

Vesilahden koulukuljetusten toinen liikennöitsijä vaihtuu

Vesilahden Liikenne on ostanut ProLine Charterin koulukuljetusten liiketoiminnan. Maanantaina 9.9.2019 alkaen kyydit hoitaa uusi liikennöitsijä. Aikataulut, reitit, autot, autojen puhelinnumerot ja kuljettajat pysyvät samoina. Syksyn kuluessa edellä mainittuihin saattaa tulla joitain muutoksia. Muutos ei kosketa Vammalan Palveluliikenteen toimintaa. Ostopaikkoja Vesilahden…

Paperinkeräys keskittyy aluekeräyspisteisiin 5.8. alkaen

Paperinkeräys keskittyy Vesilahden kunnan alueella kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi aluekeräyspisteisiin. Vuodesta 2009 lähtien keräyspaperin määrä on laskenut noni 4 prosenttia vuodessa, koska sisältöjä kulutetaan kasvavassa määrin sähköisissä muodoissa. Paperinkeräyspisteitä ei siksi tarvita yhtä paljon kuin ennen. ”Vastaamme muuttuneeseen tilanteeseen keskittämällä paperinkeräysastiat…

Jätevesijärjestelmät kuntoon – loppukiri alkoi

KVVY tarjoaa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kevään ja kesän 2019 aikana Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä sekä Kärkölän ja Hämeenkosken alueella. Neuvojat ovat tavoitettavissa jätevesineuvonnan kesäkiertueella sekä puhelimitse ja sähköpostilla.

Maanmittauslaitoksen uusi tieyksiköiden laskentaopas

Tieosakas vastaa yksityistien kunnossapito- ja rakentamiskustannuksista tieyksiköidensä mukaan. Tieyksiköt lasketaan tieosakkaalle sen hyödyn mukaan, jonka yksityistie osakkaalle tuottaa. Hyöty arvioidaan ja sen muodostamista helpottamaan voidaan antaa vain suuntaa antavia suosituksia. Ohjeita on yksittäistapauksessa sovellettava harkintaa käyttäen. Tieyksiköiden määrittämisen peruslähtökohtana on tieosakkaan tienkäyttö koko yksityistien matkalla. Lopputuloksen kannalta tärkeintä on, että tieosakkaan tieyksiköt ovat oikeassa suhteessa verrattuna muihin tieosakkaisiin.