Tiedote metsänhakkuusta Ämmänhaudanmäen alueella

TIEDOTE ALUEEN ASUKKAILLE Vesilahden Ämmänhaudanmäen alueen 2. osan rakentaminen alkaa huhtikuussa 2019. Työt alkavat metsänhakkuulla Vihniäntien ja Petärinteen kortteleissa. Hakkuut suorittaa urakoitsija UPM:n Tapani Huttusen toimeksiannosta. Kunnallistekniset työt alkavat urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kun valitusaika urakoitsijan valintapäätöksestä on saanut lainvoiman. Alueella…

Vesilahden kunta hakee kunnaninsinööriä kehittämään ja johtamaan kunnan teknistä toimea

Kunnaninsinööri on teknisen toimen päällikkö (toimialajohtaja), teknisen lautakunnan asioiden valmistelija ja esittelijä sekä johtoryhmän jäsen. Virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva teknisen alan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. Arvostamme aiempaa teknisen alan työkokemusta, perehtyneisyyttä kunnallistekniikkaan (vesi ja viemäröinti, kadut, ym. infra) ja urakkamenettelyihin, kokemusta hankesuunnittelusta ja siihen liittyvästä sopimushallinnasta sekä kustannuslaskennasta. Eduksi luetaan hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot sekä kokemusta kunnallishallinnosta ja -taloudesta, kaavoituksesta, hankinnoista, johtamistehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä.

Sivistystoimen visio 2025

Sivistys on kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Sivistys on ihmisenä olemista, kasvamisen ja oppimisen prosessi, jossa ihminen kehittää potentiaaliaan täyteen mittaansa. Sivistys on elinikäinen ja ylisukupolvinen prosessi.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2019

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUONNA 2019 jaetaan olemassa olevien tietojen mukaisesti. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, esim. vakituisten asuntojen määrä tien varrella on muuttunut tai tiekuntien asioita hoitavien henkilöiden tiedot muuttuvat, on päivitetty avustushakemus…

Nuorten kesätyöpaikat 2019

Vesilahden kunta palkkaa ensisijaisesti vesilahtelaisia peruskoulun päättäviä nuoria, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta.

Maanmittauslaitoksen uusi tieyksiköiden laskentaopas

Tieosakas vastaa yksityistien kunnossapito- ja rakentamiskustannuksista tieyksiköidensä mukaan. Tieyksiköt lasketaan tieosakkaalle sen hyödyn mukaan, jonka yksityistie osakkaalle tuottaa. Hyöty arvioidaan ja sen muodostamista helpottamaan voidaan antaa vain suuntaa antavia suosituksia. Ohjeita on yksittäistapauksessa sovellettava harkintaa käyttäen. Tieyksiköiden määrittämisen peruslähtökohtana on tieosakkaan tienkäyttö koko yksityistien matkalla. Lopputuloksen kannalta tärkeintä on, että tieosakkaan tieyksiköt ovat oikeassa suhteessa verrattuna muihin tieosakkaisiin.