Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä varhaiskasvatuksesta: perhepäivähoidosta tai ryhmäperhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla 4 kokoaikaista varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta ja 1 osa-aikaista varhaiskasvatusta tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai 1-2 -luokkalainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan.
Kahden perhepäivähoitajan ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan enintään 8 kokoaikaista varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta ja 2 osa-aikaista lasta, joka on joko esiopetusikäinen tai 1-2 -luokkalainen.
Kunta ohjaa ja valvoo Vesilahdessa yksityistä varhaiskasvatusta. Yksityistä varhaiskasvatusta valvoo myös Valvira. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan samoja periaatteita ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessakin.
Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan hoitajalta.

Ehdot ja korvaukset
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidontuen kuntalisään.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, mikäli lapsella on oikeus kokoaikaiseen (yli 25 h/vko) varhaiskasvatukseen:

Ryhmäperhepäivähoito/ päiväkoti:
* alle 3-vuotias lapsi 295 e/kk
* yli 3-vuotias lapsi 275 e/kk
* esiopetusikäinen lapsi 100 e/kk

Perhepäivähoito:
*alle 3-vuotias lapsi 230 e/kk
*yli 3-vuotias lapsi 210 e/kk
* esiopetusikäinen lapsi 100 e/kk

Työsuhteinen hoitaja:
* alle 3-vuotias lapsi 220 e/kk
* yli 3-vuotias lapsi 200 e/kk
* esiopetusikäinen lapsi 100 e/kk

Toimintaohjeet
Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan palveluntuottajalta.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisään.
Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä -lomake WH2 toimitetaan Kelaan.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) ovat koonneet yhdessä hyödyllistä tietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta huoltajille ja palveluntuottajille. Jos et kuitenkaan jostain syystä löydä etsimääsi tietoa tai jokin asia jää epäselväksi, voit lähestyä oman kuntasi yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavaa viranomaista.