Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan.
Ryhmässä voi olla 4 kokoaikaista varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta ja 1 osa-aikaista varhaiskasvatusta tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai 1-2 -luokkalainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan.
Kunta ohjaa ja valvoo Vesilahdessa toimivien yksityisten perhepäivähoitajien toimintaa. Yksityistä perhepäivähoitoa valvoo myös Valvira. Yksityisessä perhepäivähoidossa noudatetaan samoja periaatteita ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessakin.
Yksityistä perhepäivähoitopaikkaa haetaan suoraan hoitajalta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Yksityisessä perhepäivähoidossa olevat lapset ovat oikeutettuja kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisään.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, mikäli lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen:
* 100 €/kk esiopetuksessa olevasta lapsesta
* 200 €/kk 3 v. täyttäneestä lapsesta
* 220 €/kk alle 3 v. lapsesta

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, mikäli lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20 h viikossa:
* 100 €/kk 3 v. täyttäneestä lapsesta
* 110 €/kk alle 3 v. lapsesta

Toimi näin

Yksityistä perhepäivähoitopaikkaa haetaan suoraan hoitajalta.
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevat lapset ovat oikeutettuja kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisään.
Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä -lomake WH2 toimitetaan varhaiskasvatusjohtajan allekirjoituksella varustettuna Kelaan.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) ovat koonneet yhdessä hyödyllistä tietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta huoltajille ja palveluntuottajille. Jos et kuitenkaan jostain syystä löydä etsimääsi tietoa tai jokin asia jää epäselväksi, voit lähestyä oman kuntasi yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavaa viranomaista.