Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen, perheenjäsenten lukumäärän sekä varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella.
Ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 50% nuorimman lapsen maksusta. Seuraavista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.
Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
Enimmillään asiakasmaksu on 289 e kuukaudessa lasta kohden. Lisätietoja saa oheisesta asiakasmaksutiedotteesta.

Perheiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hoito on alkanut.Tulotiedot toimitetaan sähköisen asionnin kautta tai paperisena varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei korjata takautuvasti. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista

  • tulotietojen muutos +/- 10 %
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu

Muuttuneet tulotiedot liitteineen toimitetaan sähköisen asioinnin kautta ja perhekoon muutokset ilmoitetaan palvelusihteerille. Varhaiskasvatusajan muuttuminen ilmoitetaan muutoslomakeella, joka tulostetaan ja  toimitetaan päiväkotiin tai palvelusihteerille. Lomakkeita saa myös päiväkodeista ja perhepäivähoitajilta.