Päikky

Vesilahden Päikky-palveluun kirjaudut internet-selaimella osoitteessa https://vesilahti.paikky.fi. Palvelu toimii selaimilla Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari.

Rekisteröitymisen jälkeen voit ladata puhelimeesi myös mobiilisovelluksen Päikky-Huoltaja, .

Päikky-palvelun kautta tehtävät ilmoitukset ja viestit

Päikky-palvelun kautta ilmoitetaan lapsen viikottaiset hoitoajat ennakkoon ja Päikyn kautta kulkevat viestit kodin ja hoitopaikan välillä.

Suunnitelmat lapsen hoitoajoista tulee ilmoittaa edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä, jolloin ohjelma lukkiutuu. Sen jälkeen tehtävät muutokset onnistuvat ainoastaan henkilöstön toimesta. Jos lapsi on poissa joko sairauden tai muun syyn vuoksi, päivä vähentää suunniteltua kokonaistuntimäärää ilmoitetun mukaisesti.
Valittuun hoitoaikaportaaseen pitää sitoutua vähintään 3 kuukauden ajaksi, jonka jälkeen tuntimäärään voi tehdä muutoksia. Ensimmäisestä hoitoaikaportaan ylityksestä kerrotaan huoltajille ja  maksu menee toteutuneen tuntiportaan mukaisesti. Toisesta ylityksestä toimintavuoden aikana sopimusta tarkistetaan yksipuolisesti kunnan toimesta totuudenmukaiseksi.

Avaimenperätunnisteet (NFC)

Jokainen huoltaja saa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta kohden käyttöönsä yhden tunnisteen, joka palautetaan varhaiskasvatuksen päättyessä. Perheillä on mahdollisuus ostaa lisätunnisteita à 5 €. Mikäli lapsen hakee tai tuo henkilö, jolla ei ole tunnistetta käytössään, henkilöstö tekee kirjaukset hakijan läsnä ollessa. Henkilöstö tekee kirjaukset manuaalisesti päivystyksissä ja varahoidossa.
Lapsi kirjataan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsi luovutetaan kasvattajille ja kirjataan pois, kun iltapäivän kuulumiset on vaihdettu ja poistutaan varhaiskasvatuksesta. Pelkkä portin sisäpuolelle tulo ei merkitse hoitopäivän alkamista tai päättymistä. Vanhemmat vastaavat kirjauksista, koska ne ovat laskutuksen pohjana.

Ota yhteyttä

Rautell Riitta

palvelusihteeri

040 1335201

riitta.rautell@vesilahti.fi

Rautialantie 60, 37470 Vesilahti

Asioi sähköisesti

arrow_upward