Kunnallinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.
Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokainen lapsi saa perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Vesilahdessa toimii 2 omassa kodissaan työskentelevää kunnallista perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatusjohtaja ohjaa ja valvoo perhepäivähoitoa.
Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perhepäivähoidossa lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.
Perhepäivähoidosta peritään kuukausimaksu.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Perhepäivähoitajan työaika ajoittuu 6.30 – 17.30 välille.

Toimi näin

Vanhempien tulee hakea perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Tee erillinen sähköinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoita tai muutosta Vesilahden kuntaan, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hae paikkaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos haluat muuttaa lapsen hoitopaikkaa Vesilahdessa, ota yhteys varhaiskasvatuksen johtajaan. Uutta sähköistä hakemusta ei tarvitse täyttää. Lapsen palveluntarve (hoitoaika/kuukausi) on voimassa vähintään kolme kuukautta. Mikäli haluat muuttaa lapsesi palveluntarvetta, ota yhteys varhaiskasvatustoimistoon. Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu, kunnes tulotiedot toimitetaan. Tulotiedot voi toimittaa sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden aikana.