Tuen polkuja perheille

Vanhemmuus on vaativa tehtävä, jossa joudumme jatkuvasti uusien haasteiden eteen. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeen, sekä vanhempana jaksamiseen on onneksi löydettävissä monenlaisia ratkaisuja.
Vesilahden varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on tarjota monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä, jotka auttavat lapsen kehitystä.

Kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), jonka tehtävänä on yhdessä huoltajien ja ryhmän kasvattajien kanssa lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja tuen polun suunnittelu. Eri toimijoiden välinen hyvä, luottamuksellinen yhteistyö on aina lapsen edun mukaista.

Varhaiskasvatuksen perheohjaajaan voit olla yhteydessä aina kun omat voimavarat eivät tunnu riittävän arjen pyöritykseen. Perheohjaus on luottamuksellista, lyhytaikaista ja ennakoivaa työtä. Tarkoituksena on yhdessä perheen kanssa löytää ratkaisuja arkipäivän pulmatilanteisiin erilaisissa kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa ja perheen niin halutessa, keskusteluun voidaan pyytää mukaan myös muita yhteistyötahoja.
Tapaamiset perheohjaajan kanssa voidaan sopia joko lapsen päiväkotiyksikössä, tai perheen kotona. Kotikäynnit tehdään pääsääntöisesti yhdessä veo:n kanssa.