Esikouluun siirtyminen

Vesilahdessa esiopetus järjestetään alakouluilla. Varhaiskasvatus ja esiopetus tekevät yhteistyötä.

Tammi-helmikuussa tulevien esikoululaisten ja vanhempien kanssa käydään siirtokeskustelut. Keskusteluissa saattaa olla mukana yhteistyötahoina mm.erityisopettaja, puheterapeutti tai psykologi. Keskustelun pohjalta täytetään        ” Terveisiä eskariin” -lomake, joka toimitetaan esikouluun. Esikouluun tutustumispäivä on toukokuussa.

Esikoulussa olevalla lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ensimmäisen luokan alkuun saakka (koulujen loma-ajat). Esikoululaisten täydentävän varhaiskasvatuksen järjestää varhaiskasvatus siten, että  aamuhoito on päiväkodeissa, mutta esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on koulun tiloissa.  Lisätietoja päiväkodin johtajilta sekä varhaiskasvatustoimistosta.

Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa lapsi tarvitsee todennäköisesti pienemmän palveluntarpeen kuin aikaisemmin. Huomiottehan palveluntarpeen muutoksen.Palveluntarpeen voi muuttaa sähköisellä lomakkeella.
Mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Vesilahdessa ja tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee hakea paikkaa sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

Huoltajien tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka, kun hoidontarve loppuu, viimeistään 1-luokan alkaessa.