Esikouluun siirtyminen

Vesilahdessa esiopetus järjestetään alakouluilla. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun välillä tiivistyy 5-vuotiaiden lasten osalta esim. kielisuihkutukset ja osallistumiset yhteisiin teatteriesityksiin.

Tammi-helmikuussa tulevien esikoululaisten ja vanhempien kanssa käydään siirtokeskustelut. Keskusteluissa saattaa olla mukana yhteistyötahoina mm.erityisopettaja, puheterapeutti tai psykologi. Keskustelun pohjalta täytetään        ” Terveisiä eskariin” -lomake, joka toimitetaan esikouluun. Esikouluun tutustumispäivä on toukokuussa.

Esikoulussa olevalla lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ensimmäisen luokan alkuun saakka (koulujen loma-ajat). Esikoululaisten täydentävän varhaiskasvatuksen järjestää varhaiskasvatus siten, että  aamuhoito on päiväkodeissa, mutta iltapäivätoiminta koulun tiloissa.  Lisätietoja päiväkodin johtajilta sekä varhaiskasvatustoimistosta.

Huoltajien tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka, kun hoidontarve loppuu.