Varhaiskasvatusaika maksun perusteena

Perheiden kanssa tehdään hoitoaikaan/kk perustuva sopimus. Sopimuksen voi tehdä vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi ja se tulee tehdä varhaiskasvatusajan maksimimäärän mukaan.
Toteutuneita tuntimääriä seurataan ja mikäli tunnit ylittyvät sovitusta, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu. Mikäli tunnit ylittyvät kahtena kuukautena toimintakauden aikana, maksusopimusta tarkistetaan kunnan toimesta yksipuolisesti ja asiakasmaksu muutetaan todenmukaista käyttöä vastaavaksi.

Vesilahdessa on käytössä kuusiportainen tuntivälys, josta perheet voivat valita:

Kokonaishoitoaika viikossa keskimäärin Kokonaishoitoaika kuukaudessa Asiakasmaksu kokoaikaiseen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta
enintään 20 h Enintään 90 h 50 %
yli 20 – 26 h 91 – 120 h 70 %
yli 26 – 30 h 121 – 140 h 80 %
yli 30 – 35 h 141 – 155 h 85 %
yli 35 – 40 h 156 – 170 h 90 %
yli 40 h 171 h – 100 %
vuorohoito max 240 h 100 %