Lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhepalveluita ollaan uudistamassa siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet tulevat saamaan tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.