Sähköinen oppimisympäristö

Koulut hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologian (TVT) sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia oppimisessa ja opetuksessa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikessa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä oppimisessa korostetaan vuorovaikutusta sekä yhteistoiminnallista oppimista. Vesilahden kaikilla kouluilla on Oppilaiden TVT-taitojen vuosiluokkaistaminen 2018 -suunnitelma, joka perustuu seutukunnan tieto- ja viestintätekniikan strategiaan.