Poissaolokäytännöt

Ilmoita poissaolosta ja sen syystä heti samana aamuna kouluun Wilman kautta tai muulla lapsen opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Sairauspoissaoloilmoitus

  • Ilmoita poissaoloista ja sen syystä kouluun heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.
  • Jos oppilaalla on ruoka-aineallergia, ilmoita poissaolosta myös valmistuskeittiölle.
  • Jos koulukyydityksessä oleva oppilas joutuu jäämään pois koulusta, ilmoita poissaolosta myös koulukuljetuksesta huolehtivalle liikennöitsijälle. Ilmoita samalla myös se, milloin oppilas on jälleen noudettavissa kouluun.
  • Oppilas sopii opettajansa kanssa poissaoloajan tehtävien suorittamisesta ja huolehtii niistä mahdollisimman pian.

Muut poissaoloanomukset tehdään ”Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä” -lomakkeella

  • 1-5 koulupäivän pituisen loman myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja.
  • 6 – 20 koulupäivän pituisen loman myöntää rehtori.
  • Yli 20 koulupäivän pituisen loman myöntää sivistysjohtaja.
  • Palauta täytetty lomake luokanopettajalle tai luokanvalvojalle.
  • Ilmoita anotusta lomasta etukäteen keittiölle, jos lapsellasi on erityisruokavalio.
  • Ilmoita anotusta lomasta etukäteen myös liikennöitsijälle, jos lapsesi on koulukyydityksessä.