Arviointi esi- ja perusopetuksessa

Esiopetuksen arviointiperusteista ja -käytännöistä löydät tietoa Vesilahden esiopetuksen opetussuunnitelmasta kohdasta Arviointi oppimisen tukena.

Perusopetuksen arviointiperusteista ja -käytännöistä löydät tietoa Vesilahden perusopetuksen opetussuunnitelmasta luvusta Oppimisen arviointi.