Välkkäri-toiminta

Välkkäritoiminta ja sporttivälkät ovat osa "Liikkuva Koulu" -toimintaa. Välkkäritoiminta pyrkii lisäämään oppilaiden osallisuutta koulun arjessa sekä saamaan liikettä niin välituntitoimintaan kuin muutenkin koulupäivien sisälle.

Välkkäri-toiminnassa välkkärin tehtävään koulutetaan oppilaita 5.- 6. ja 8.-9. luokilta. Välkkärit järjestävät liikunnallisia leikkejä ja pelejä välitunneilla sekä ohjattuja sporttivälkkiä. Luvassa on mm. toiminnallinen joulukalenteri, kehonhuoltovälkkiä ja suunnitteilla on myös ohjattua taukojumppaa istumisen tauottamiseksi.

Välkkäritoiminnan perusajatus on saada enemmän oppilaiden ääntä kuuluviin ja näkyviin aktiivisemman toimintakulttuurin kehittämiseksi. Välkkäreitä  otetaan myös mukaan ideoimaan koulun liikuntapäiviä sekä erilaisia liikunnallisia tempauksia.