Meidän kirjasto

Lukuvuoden 2018-2019 yhtenä painopisteenä kaikilla kouluilla on Lukeva koulu - kirjasto täynnä elämää.

Kirjastolle ja kouluille tehdään parhaillaan yhteistyösuunnitelmaa. Yhteistyösuunnitelman tärkeänä tavoitteena on mm. lukutaidon ja -harrastuksen lisääminen. Uusi Vesilahden kirjasto Lähde tarjoaa uudet hyvät mahdollisuudet toteuttaa ja laajentaa tätä yhteistyötä. Yhteistyösuunnitelma otetaan käyttöön keväällä 2019.