Kielten varhentaminen

Laukussa leipää ja piimää vaan – tutustumista vieraisiin kieliin

Vesilahden kunnassa on syksystä 2017 alkaen toteutettu kielisuihkutuksia opetushallituksen kielten varhentamiseen tarkoitetun hankerahan avulla. Hanke jatkuu myös lukuvuonna 2018-2019.

Mukana suihkutuksissa ovat koko kunnan varhaiskasvatuksen 5-6 -vuotiaat, esikoululaiset, sekä 1.-2. -luokkalaiset. Hankkeemme tavoitteena on sytyttää lasten innostus vieraiden kielten opiskeluun, lisätä A2-kielen valinneiden määrää ja lisätä kielitietoisuutta osana lapsen koulupolkua.

  • Varhaiskasvatus- ja esikouluikäiset tutustuvat englannin ja ruotsin kieleen
  • 1-luokkalaiset tutustuvat ruotsiin, saksaan ja ranskaan
  • 2.-luokkalaisille tutustuvat edellä mainittujen lisäksi myös venäjän kieleen