Koulutapaturmat ja -vakuutukset

Koululaiset on vakuutettu koulupäivän ajaksi. Vakuutus on voimassa myös koulun retkillä tai tapahtumissa. Tapaturman tai vahingon sattuessa täytetään aina Pohjantähden vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoituksen täyttää tavallisimmin opettaja, kouluterveydenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai rehtori. Tämän jälkeen vahinkoilmoitus usein lähetetään vielä huoltajalle täydennettäväksi.
Täydennetty tapaturmailmoituslomake liitteineen toimitetaan koulutoimistoon palvelusihteerille.

Mikäli tapaturmasta on aiheutunut kustannuksia, liitä alkuperäiset kuitit sekä lääkärintodistukset täydennetyn vahinkoilmoituksen mukaan.

Vahinkoilmoituksessa tarvittavia tietoja:
Vakuutuksenottaja: Vesilahden kunta
Vakuutusnumero: 410-2027084

Esinevahingot:
Vakuutus korvaa ainoastaan tapaturmassa rikkoutuneet esineet esim.silmälasit.