Kodin ja koulun yhteistyö

Jokaisella luokalla on ainakin yksi luokkakohtainen vanhempainilta lukuvuodessa, joista opettajat ilmoittavat erikseen. Opettajan, oppilaan ja huoltajan/huoltajien välinen keskustelu kouluasioista järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa.

Koulun tapahtumiin kotiväki on tervetullutta. Arjesta saa parhaan käsityksen poikkeamalla seuraamassa oppitunteja tai keskustelemalla kasvokkain luokanopettajan tai -valvojan kanssa.

Vanhempainyhdistys

Toiminta-ajatus
Vanhempaintoimikunta on tärkeä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Ylämäen koulun vanhempainyhdistys on perustettu keväällä 2009. Toimikunnan tehtävänä on toimia ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja koulun välillä. Toimintaan kuuluu myös erilaisten teemapäivien, virkistystoimintojen yms. suunnittelua ja järjestämistä oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Perustana ovat aiemmin muotoutuneet hyvät toimintatavat, joita pyritään kehittämään edelleen.

Vanhempainyhdistyksen jäsenet
Toimikunta ei tarvitse hallitusta tai virallisia jäseniä, mutta aktiivisia vanhempia on mukana lukuvuodesta riippuen 10-20. Mitä enemmän mukana on porukkaa, sitä enemmän saadaan aikaiseksi!  Toimikunnan toimintaan pääsee mukaan matalalla kynnyksellä ilman kannatusmaksua. Jos haluat kuitenkin tukea vanhempaintoimikunnan toimintaa, voit laittaa tukesi suoraan vanhempaintoimikunnan tilille. Kaikki vanhempaintoimikunnan varat käytetään oppilaiden hyväksi. Ylämäen koulun vanhempainyhdistyksen kannatusjäseneksi voit liittyä maksamalla kannatusmaksun 20 € vanhempainyhdistyksen tilille.