Kodin ja koulun yhteistyö

Jokaisella luokalla/ryhmällä on ainakin yksi luokkakohtainen vanhempainilta lukuvuodessa, joista opettajat/luokanvalvojat ilmoittavat erikseen. Opettajan, oppilaan ja huoltajan/huoltajien välinen keskustelu kouluasioista järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa.

Koulun tapahtumiin kotiväki on tervetullutta. Arjesta saa parhaan käsityksen poikkeamalla seuraamassa oppitunteja tai keskustelemalla kasvokkain luokanopettajan tai -valvojan kanssa.

Vanhempaintoimikunta

Toiminta-ajatus
Vanhempaintoimikunta on tärkeä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Toimikunnan tehtävänä on toimia ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja koulun välillä. Toimintaan kuuluu myös mm. erilaisten teemapäivien ja virkistystoimintojen suunnittelua ja järjestämistä. Perustana ovat aiemmin muotoutuneet hyvät toimintatavat, joita pyritään kehittämään edelleen.

Vanhempaintoimikunnan jäsenet
Jokaiselta luokalta valitaan syksyn vanhempainilloissa yksi huoltaja varsinaiseksi jäseneksi ja yksi varajäseneksi. Jos haluat tukea vanhempaintoimikunnan toimintaa, voit laittaa tukesi myös suoraan vanhempaintoimikunnan tilille. Kaikki vanhempaintoimikunnan varat käytetään oppilaiden hyväksi. Olet tervetullut mukaan vanhempaintoimikunnan toimintaan ja kokouksiin, olitpa jäsen, varajäsen tai muuten vaan asiasta kiinnostunut vanhempi.