Henkilökunta

Vesilahden yhtenäiskoulun rehtori
Päivi Härkönen

Vesilahden yhtenäiskoulun vs. apulaisrehtori
Liisa Rikka

Opettajat 0-9:
0A Jaana Honkakunnas ja Ulla Nylund
1-2A Päivi Jyrämö
1-2B Pauliina Moisalo
1-2C Maria Solin-Lehtinen
3A Minna Sirén
3B Laura Köppen
4A Elina Hakala
4B Elina Tirkkonen
5A Jani Antola
5B Mika Ilvo
6A Virpi Järvelä
6B Janne Joensivu

7A luokanvalvoja – Tiina Toivola, liikunta tytöt, valinnainen liikunta (tytöt) ja terveystieto
7B luokanvalvoja – Maarit Viikari, matematiikka, kemia
7C luokanvalvoja – Anna-Kaisa Mäkelä, englanti ja saksa
7D luokanvalvoja – Aino Maijala, äidinkieli ja kirjallisuus
8A luokanvalvoja – Marja Lintula, äidinkieli ja kirjallisuus
8B luokanvalvoja – Susanne Hannula, historia ja yhteiskuntaoppi
8C luokanvalvoja – Timo Honkakunnas, tekninen työ ja poikien liikunta
8D luokanvalvoja – Susanna Paloneva, matematiikka, fysiikka, kemia
9A luokanvalvoja – Satu Vikström, ruotsi
9B luokanvalvoja – Taina Lounaskorpi, englanti, ranska ja ranska A2-kieli
9C luokanvalvoja – Satu Kallio, kotitalous
9F luokanvalvoja – Heini Lakaniemi, elämänkatsomustieto 7.-9. luokat

Leena Karhunen, biologia ja maantieto
Anna-Kaarina Huhtala, matematiikka, kemia  ja maa- ja metsätalous
Auli Hanhela, tekstiilityö ja kuvataide
Marika Leinonen, opinto-ohjaaja puh. 050 389 5294
Jani Tanttu, apulaisrehtori virkavapaalla

Erityisopetus
0-4 Silja Selin erityisluokanopettaja
0-4 Reetta Kylmäkoski erityisluokanopettaja
5-6 Kai Kylén erityisluokanopettaja
7-9 Heini Lakaniemi erityisluokanopettaja
7-9 Jenni Laitakari erityisluokanopettaja
Liisa Rahunen, laaja-alainen erityisopettaja
Sari Puumalainen erityisluokanopettaja

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@vesilahti.fi

Koulunkäynninohjaajat:
Minna Karjalainen, Hilkka Kujala-Elomaa, Niina Raikko, Jenni Haapaniemi, Maarit Hutko, Taru Nieminen

Koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat:
Iida Hoikkanen, Jouni Hurme, Raisa Lindell, Sanna Länsivaara, Marja Siik, Marisa Pohjonen

Iltapäivätoiminnan ohjaajat:
Maarit Kaukojärvi, Raija Sevon

Kouluvalmentaja:
Liisa Kenttälä