Henkilökunta

Vesilahden yhtenäiskoulun rehtori
Nina Kaarlenkaski

Vesilahden yhtenäiskoulun apulaisrehtori
Jani Tanttu

Opettajat 0-9:
0A Päivi Tuohela
0B Ulla Nylund
1A Elina Hakala
1B Laura Köppen
2A Maria Solin-Lehtinen
2B Päivi Jyrämö
3A Taina Takala, uskonto
3B Janne Joensivu
4A Mika Ilvo
4B Päivi Härkönen
4C Pauliina Moisalo
5A Jani Antola
5B Elina Tirkkonen
6A Marika Leinonen, musiikki
7A luokanvalvoja – Leena Karhunen, biologia ja maantieto
7B luokanvalvoja – Anna-Kaarina Huhtala, matematiikka, kemia  ja maa- ja metsätalous
7C luokanvalvoja – Anna-Kaisa Mäkelä, englanti ja saksa
7D luokanvalvoja – Katriina Lehtinen, matematiikka ja kemia
8A luokanvalvoja – Timo Honkakunnas, tekninen työ ja poikien liikunta
8B luokanvalvoja – Marja Lintula, äidinkieli ja kirjallisuus
8C luokanvalvoja -Tiina Toivola, liikunta tytöt, valinnainen liikunta (tytöt) ja terveystieto
8D luokanvalvoja – Auli Hanhela, tekstiilityö ja kuvataide
9A luokanvalvoja – Susanna Paloneva, matematiikka, fysiikka, kemia
9B luokanvalvoja – Satu Kallio, kotitalous
9C luokanvalvoja – Aino Maijala, äidinkieli ja kirjallisuus
Susanne Hannula, historia ja yhteiskuntaoppi
Taina Lounaskorpi, englanti, ranska ja ranska A2
Marianne Tulonen, englanti
Satu Vikström, ruotsi
Päivi Palmu, opinto-ohjaaja
Jaana Honkakunnas, virkavapaalla
Maarit Viikari, virkavapaalla

Erityisluokat 0-9
0-2 Niina Ketomäki
3-4 Sari Puumalainen
5-6 Kai Kylén
7-9 Jaakko Väisänen, Jenni Laitakari
Liisa Rahunen, laaja-alainen erityisopettaja

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@vesilahti.fi

Koulunkäynninohjaajat:
Minna Karjalainen, Hilkka Kujala-Elomaa, Anne Myllymäki

Koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat:
Jouni Hurme, Sirpa Kinnunen, Raisa Lindell, Sanna Länsivaara, Noora Myllymäki, Sari Savikko, Marja Siik, Iida Hoikkanen

Iltapäivätoiminnan ohjaajat:
Maarit Kaukojärvi, Raija Sevon