Henkilökunta

Vesilahden yhtenäiskoulun vt. rehtori
Jani Tanttu

Vesilahden yhtenäiskoulun vs. apulaisrehtori
Päivi Härkönen

Opettajat 0-9:
0A Jaana Honkakunnas ja Ulla Nylund
1A Maria Solin-Lehtinen
2A Päivi Jyrämö
2B Laura Köppen
3A Elina Hakala
3B Elina Tirkkonen
4A Jani Antola
4B Mika Ilvo
5A Virpi Järvelä
5B Janne Joensivu
6A Juho Anturaniemi
6B Pauliina Moisalo

7A luokanvalvoja – Marja Lintula, äidinkieli ja kirjallisuus
7B luokanvalvoja – Susanne Hannula, historia ja yhteiskuntaoppi
7C luokanvalvoja – Timo Honkakunnas, tekninen työ ja poikien liikunta
7D luokanvalvoja – Susanna Paloneva, matematiikka, fysiikka, kemia
8A luokanvalvoja – Satu Vikström, ruotsi
8B luokanvalvoja – Taina Lounaskorpi, englanti, ranska ja ranska A2-kieli
8C luokanvalvoja – Satu Kallio, kotitalous
8D luokanvalvoja – Katriina Lehtinen, matematiikka ja kemiaTiina
9A luokanvalvoja – Leena Karhunen, biologia ja maantieto
9B luokanvalvoja – Anna-Kaarina Huhtala, matematiikka, kemia  ja maa- ja metsätalous
9C luokanvalvoja – Anna-Kaisa Mäkelä, englanti ja saksa
9D luokanvalvoja – Aino Maijala, äidinkieli ja kirjallisuus

Marika Leinonen, opinto-ohjaaja puh. 050 389 5294
Tiina Toivola, liikunta tytöt, valinnainen liikunta (tytöt) ja terveystieto
Auli Hanhela, tekstiilityö ja kuvataide
Inkeri Remsu, ortodoksinen uskonto
Marianne Tulonen, englanti
Maarit Viikari, matematiikka, kemia
Jyrki Honkonen, musiikki
Jenni Laitakari, virkavapaalla

Erityisluokat 0-9
0-2 Silja Selin
3-4 Sari Puumalainen
5-6 Kai Kylén
7-9 Sievers-Sihvo Siru, Jussi Vilanen
Liisa Rahunen, laaja-alainen erityisopettaja

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@vesilahti.fi

Koulunkäynninohjaajat:
Minna Karjalainen, Hilkka Kujala-Elomaa, Niina Raikko

Koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat:
Iida Hoikkanen, Jouni Hurme, Raisa Lindell, Sanna Länsivaara, Marja Siik,

Iltapäivätoiminnan ohjaajat:
Maarit Kaukojärvi, Raija Sevon