Kodin ja koulun yhteistyö

Jokaisella luokalla on ainakin yksi luokkakohtainen vanhempainilta lukuvuodessa, joista opettajat ilmoittavat erikseen. Opettajan, oppilaan ja huoltajan/huoltajien välinen keskustelu kouluasioista järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa.

Koulun tapahtumiin kotiväki on tervetullutta. Arjesta saa parhaan käsityksen poikkeamalla seuraamassa oppitunteja tai keskustelemalla kasvokkain luokanopettajan tai -valvojan kanssa.

Vanhempainyhdistys

Narvan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea sekä Narvan koulun että sen oppilaiden toimintaa mm. luokka- ja uintiretkiä. Yhdistyksen perinteenä on vuosittain luovuttaa kaksi Reilu kaveri -stipendiä, toinen tytölle ja toinen pojalle. Stipendien saajiksi koulun oppilaat äänestävät kuudesluokkalaisista ne, jotka täyttävät parhaiten Reilu kaveri -kriteerit.

Toimintansa vanhempainyhdistys rahoittaa erilaisin varainkeruutempauksin, esimerkkeinä mainittakoon pesuainemyynti ja pikkujoulu- sekä vappujuhlat oppilaille. Yhdistyksen toiminta perustuu jäsentensä eli Narvan koulun oppilaiden vanhempien haluun tuottaa lapsille elämyksiä sekä tukea ja toteuttaa oppilaiden itse suunnittelemia ja budjetoimia retkiä.

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan ja järjestämistään tapahtumista pääasiallisesti Wilman kautta, mutta myös Facebook -sivullaan ”Narvan koulun vanhempainyhdistys”.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!