Kielipolku

Vesilahden kunnan kielipolku

  • Vesilahden kunnassa ensimmäinen vieras kieli (A1) on englanti, joka alkaa kaikille oppilaille ensimmäisellä luokalla.
  • Neljännellä luokalla on mahdollista aloittaa vapaaehtoisena kielenä (A2-kieli) joko saksa tai ranska. Kunnassamme ryhmän vähimmäiskoko on 12 oppilasta ja vapaaehtoinen A2-kieli on oppilaille ylimääräinen aine vuosiluokilla 4-9.
  • Toisen kotimaisen kielen ruotsin opiskelu (B1-kieli) aloitetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti kuudennella luokalla.
  • Kahdeksannella luokalla on mahdollista valita saksa tai ranska (B2-kieli) valinnaisaineeksi.