Asumisen visio 2025 -kysely

Kysely suoritettiin verkkosivuilla 13.-27.3.2019 some- ja lehti-ilmoitusmarkkinointia hyödyntämällä.

Kyselyyn saimme 151 vastausta,. Vastaajista työikäisiä oli 109, eläkeläisiä 36 ja opiskelijoita 6.

Asumisen osalta

Vastaajista omistusasunnon valitsisi 80 %, vuokra-asunnon 17 % ja asumisoikeus tai vastaavan 3 %.

Pieni asunto 51 – 75 m2 (kytketty- tai rivitalo) yhteisömuotoisessa asumisessa, jossa yhteiset tilat mm. huolto-, etätoimisto- ja kokoontumistilat (sauna) on järjestetty yhteisesti, kiinnostaisi ekologisuudellaan ja kustannustehokkuudellaan vastaajia.

Kyselyn perusteella Vesilahdessa on jopa yllättävän suuri kiinnostus alueelta täysin puuttuvaan asumisen muotoon eli kerrostaloon. Jopa neljäsosa vastaajista olisi kiinnostunut kerrostalo asumisesta.

Tontin kaava-alueelta valitsisi 62 % kun taas haja-asutusalueelta 38 % vastaajista.

Tontin koon suhteen mielipiteet jakautuvat tasaisesti eri kokoluokkiin:

Asuinympäristön tärkeimpinä kriteereinä pidetään puhdasta luontoa, turvallisuutta ja joukkoliikenneyhteyksiä:

Palvelukeskusalueelle toivotaan monipuolista asuntorakentamista mikä hyödyntää alueen  jo olemassa olevia palveluita. Rakentaminen tulisi olla maalaismaisemaan soveltuvaa ja esim. puurakenteista.

Lammasniemen ja Anttilanniemen kaavoituksessa toivotaan asuntorakentamista lähinnä Anttilanniemeen.

Lammasniemeen suunnitellulle yhteiselle virkistysalueelle toivotaan kyselyn perusteella rantakahvilaa/kioskia, yhteisöllistä saunallista paviljonkia, grillauspaikkaa, eri urheilu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä uimarantaa ja pienvenesatamaa.