Vesihuoltoon liittymisen valvonta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Taajama-alueen ulkopuolisia koskevat lievennykset liittymisvelvollisuudessa tulevat voimaan 1.1.2019.

Vesilahden kunnassa toimii Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen lisäksi kaksi vesihuolto-osuuskuntaa, Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta ja Tuulikallion vesihuolto-osuuskunta. Vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartat löytyvät Vesi- ja viemärilaitoksen sivustolta.

Liittämisvelvollisuudesta on säädetty vesihuoltolaitoksen taloudellisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelullisten syiden perusteella. Vesihuoltoon liittyminen parantaa kiinteistön vesihuollon toimintavarmuutta ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee vapautushakemukset yleiseen vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain (11 §) perusteella. Vapautusta voi hakea oheismateriaalit kohdassa olevalla lomakkeella. Lomakkeen voi toimittaa kuntaan sähköpostitse tai postitse. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja.